ХИМИК - Организатор Качествен Контрол

"Индустриална химия" ЕООД e българска компания, с над 25 годишен опит в производството на химически продукти за промишлеността. Компанията се е утвърдила като коректен и надежден доставчик, предлагащ на всички свои партньори качествени български продукти.
Във връзка с разширение на дейността си, компанията търси мотивиран и отговорен кандидат, който има желание да заеме длъжността:

ХИМИК - Организатор Качествен Контрол
Месторабота: гр. София

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- длъжност пряко подчинена на Управителя;
- контролира производствения процес, работниците и качеството на произвеждания асортимент;
- извършва входящ контрол на суровините;
- извършва междинен и краен контрол на готовата продукция, като следи за съответствие с установените фирмени и европейски стандарти за качество;
- провежда физико-химични изпитвания на продуктите;
- контролира складовите наличности на готова продукция и суровини;
- води и поддържа документацията, свързана с Производствен контрол на продуктите;
- изготвя и проверява аналитични сертификати;
- съвместно с Главен Технолог изготвя производствените планове;
- подпомага работата в лабораторията, свързана с разработване на нови продукти;
- запознава се с новите продукти и технологии;
- стриктно води документацията съгласно ISO 9001:2008 и регламентите на ЕС.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
- висше химическо образование;
- опит на подобна позиция и умения за работа със стандартно лабораторно оборудване;
- английски език работно ниво;
- много добри умения за работа с МS Office;
- организираност и спазване на процедури;
- умения за ефективна и конструктивна работа в екип, аналитичност, лоялност, коректност, отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения;
- ако е правоспособен и активен шофьор е предимство.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:
- работа в престижна компания;
- мотивиращо заплащане;
- осигурен транспорт;
- много добри условия за работа;
- дългосрочна заетост;
- оценяване на личния принос;
- стабилност в трудовите отношения;
- 5-дневна работна седмица, 8-часов работен ден, дневна смяна.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете Вашето CV и актуална снимка на e-mail: info@himia.bg

* Лице за контакт: г-н Станислав Иванов, тел.: 0887 317 628