Химик в аналитична лаборатория

НИК Агро Сървис е лидер при въвеждането на най-новите световни достижения на лабораторните практики и апаратура, обслужващи нуждите на земеделското производство. Фирмата предоставя широка гама от услуги, включващи анализи на всички микро и макроелементи. Използва анализите като основа на всяко агрохимично проучване и последваща консултация относно храненето на отглежданите култури.
Към момента фирмата обявява отворена позици за специалисти, желаещи да се присъединят към екипа на позиция:

Химик в аналитична лаборатория
Месторабота: гр. София

Ще имате възможност да:

- Извършвате изпитвания на постъпили в лабораторията проби;
- Участвате в разработките, оптимизациите и внедряването на методи за анализ;
- Изготвяте и поддържате съпътстващи дейността документи и формуляри.

Изисквания:
- Подготовка в техническо средно или висше химическо образование;
- Развити умения за работа с MS Office и различни информационни системи;
- Отговорност за спазване на срокове и приоритети;
- Желание и умения за работа в екип;
- Динамичност и прецизност.

Предложението:
- Работа с реални възможности за развитие в професионална среда;
- Стимулиращо трудово възнаграждение;
- Модерна и високо-технологична работна среда.

Ако смятате, че това предложение представлява интерес за Вас, изпратете Вашата автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4796656