Химик, Физикохимия / Лаборант

НАЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ БУЛ РОЗА ООД обявява свободна позиция за длъжността:

Химик, Физикохимия / Лаборант
Месторабота: гр. Габрово

Изисквания:
- Висше образование: Химия, Биохимия
- Добри компютърни умения - MS Office
- Умения за спазване на срокове и определяне на приоритети
- Владеене на английски език е предимство

Предложението:
- Дългосрочно обучение и реални възможности за професионално развитие
- Добро трудово възнаграждение и допълнителни социални придобивки
- Съвременна работна среда и оборудване

При интерес към позицията, кандидатствайте с актуална автобиография чрез сайта на Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4176886