ХИМИК - Мениджър Качествен контрол

ИНДУСТРИАЛНА ХИМИЯ ЕООД е българска компания, с над 25 годишен опит в производството на химически продукти за промишлеността. Компанията се е утвърдила като коректен и надежден доставчик, предлагащ на всички свои партньори качествени продукти.
Във връзка с разширение на дейността си, компанията търси мотивиран и отговорен кандидат, който има желание да заеме длъжността:

Мениджър Качествен контрол
Месторабота: с. Долно Камарци (общ. Горна Малина)

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- длъжност пряко подчинена на управителя;
- контролира производствения процес, работниците и качеството на произвеждания асортимент;
- води и поддържа документацията, свързана с производствен контрол на продуктите;
- изготвя и проверява аналитични сертификати;
- съвместно с главен технолог изготвя производствените планове.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
- висше химическо образование;
- опит на подобна позиция е предимство;
- английски език работно ниво;
- много добри умения за работа с МS Office
- умения за ефективна и конструктивна работа в екип, аналитичност, лоялност, коректност, отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения;
- ако е правоспособен и активен шофьор е предимство.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
- работа в престижна компания;
- мотивиращо заплащане;
- осигурен транспорт;
- много добри условия за работа;
- дългосрочна заетост;
- оценяване на личния принос;
- стабилност в трудовите отношения;
- 5-дневна работна седмица, 8-часов работен ден, дневна смяна.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете CV и актуална снимка на e-mail: info@himia.bg