Химик

"ЛИБХЕР - ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА" ЕООД е част от международния концерн "ЛИБХЕР". Фирмата принадлежи към направление за бяла техника, което е лидер в сектора.
В момента компанията търси да назначи специалист на позицията:

Химик
Месторабота: Радиново

Изисквания:
- Техническо образование – средно специално или висше в областта на химията;
- Много добри компютърни умения – MS Office;
- Стаж по специалността - минимум 3 години;
- Владеене на английски или немски език - ниво В2 по европейската езикова рамка.

Основни задължения:
- Извършва текущи анализи за наличието на различни химически елементи и вещества чрез аналитични методи;
- Документира извършваните изследвания и анализи по установения ред;
- Информира и съгласува дейностите със съответните отговорници от другите заводи за домакински уреди на "Либхер";
- Следи за промени в нормативната уредба свързана със забраната за употреба на някои химически вещества и елементи в Европейския съюз. (RoHS);
- Следи за възможностите и новостите относно методите за анализ и инициира дейности по актуализацията на техническата документация свързана с анализите;
- Осигурява метрологична проследимост на измерванията до единици SI чрез калибриране на оборудването от акредитирани лаборатории, в съответствие с изискванията на БДС ISO/IEC 17025.

Компанията предлага:
- Стриктно спазване договореностите между страните;
- Обучения, свързани с подобряване ефективността при изпълнение на работните задължения;
- Здравословни и безопасни условия на труд;
- Вътрешнофирмени отношения, основаващи се на утвърдени правила и процедури;
- Допълнително здравно застраховане;
- Социални придобивки.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, кандидатствайте с актуална автобиография и мотивационно писмо тук: https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=L...