Химик-лаборант в лаборатория за изпитване на храни

Булджак ЕАД е собственик и менажираща компания на хладилно–складова база и Лаборатория за изпитване на храни „Булджак“. Към момента, компанията търси да назначи:

Химик-лаборант в лаборатория за изпитване на храни
Месторабота: гр. Бургас

Изисквания:
- Висше образование, познаване на стандарта БДС EN ISO 17025:2006;
- Опит в акредитирана лаборатория или ДЛП;
- Работа във физико-химична лаборатория - предимство;
- Умения за работа с компютър;
- Предимство - английски език.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография на e-mail: office@buljac.com