Химик - лаборант ОТК

„Евриком” ЕООД, лидер в България в областта на доставка и производството на парафин, восъчни смеси и свещи, търси да присъедини към екипа си:

Химик-лаборант
Месторабота: гр. Стара Загора

Основни задължения:
• провеждане лабораторни измервания на входящите суровини в процеса на производството и на готовата продукция;
• анализиране на резултатите от измерванията и окачествяване на готовата продукция;
• водене на документация на лабораторната дейност;
• участие в развойната дейност.

Изисквания:
• завършено висше химическо образование – специалност: „Органична химия”, „Основи на химичните технологии”, ”Химия”, „Органични химични технологии”, „Химично инженерство” или друга, релевантна на обявената позиция специалност - задължително;
• много добра компютърна грамотност;
• професионален опит на подобна позиция в лаборатория - предимство;
• висока мотивация за работа и отговорно отношение;
• умение за планиране и определяне на приоритети;
• любознателност и желание за развитие.

Какво предлага фирмата?
- отговорна и разнообразна работа;
- добро заплащане;
- добри професионални перспективи.

Ако тази обява представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, изпратете Ваша актуална автобиография със снимка на: office@evricom.com