Химик, контрол на качеството с английски език

Ако Вие сте изследовател, чието призвание е да се отдадете на забележителния и необятен свят на химията, ако посрещате предизвикателствата на професията с ентусиазъм и неудържимо любопитство, сега е Вашият шанс!
Ние от професионална агенция за подбор на персонал Jobs Partner съзнаваме, че професионалният избор на всеки един човек предопределя кариернната му реализация и че стои в основата на професионалната и личностната му удовлетвореност. Ние можем да Ви подкрепим и да Ви дадем тласък, като Ви срещнем с хората, които ще Ви позволят да приложите практическите си уменията и да реализирате професионално своята цялост.

Нашият клиент е предприятие с повече от 60-годишна история. Развива своята производствена дейност в цехове и лаборатории на обща площ от 20 000 кв.м. в това число: производствени сгради, складови помещения, маслено стопанство с вместимост 380 t, лаборатории и изпитвателни станции, административни сгради. Дружеството притежава необходимото за дейността стандартно и специализирано оборудване.

Работата е динамична и определено не е скучна, имайки предвид основните Ви задължения:
1. Вземане на проби от трансформаторни масла и извършване на химически анализи на трансформаторни масла съгласно БДС;
2. Анализ на резултатите от изпитването;
3. Изготвяне на протоколи от извършени анализи;
4. Превод на протоколи от английски на български език;
5. Организиране на междулабораторни сравнителни изпитвания;
6. Водене и поддържане на документация, свързана изпитвания и анализ на трансформаторни масла съгласно БДС.

За да обичате това, което правите, трябва да го разбирате. В случая, за да го разбирате, трябва да притежавате:
1. Средно специално или висше химическо образование;
2. Много добор ниво на владеене на английски език - писмено и говоримо;
2 Компютърна грамотност - MS Office, Internet;
3. Шофьорска книжка – активен шофьор;
4. Възможност за командироване в страната.

„Любовта е химия“ - са казали хората. А ако Вие можете да кажете, че химията е любов, КАНДИДАТСТВАЙТЕ на e-mail: Elitsa.Ivanova@jobspartner.com

Одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени да се запознаем и поговорим за желанието и възможностите за кариерна реализация.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Работата на Jobs Partner по подбор на персонал се основава на удостоверение № 2250/ 06.04.2017 за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа.