Химик, клинична химия

МБАЛ "Св. МИНА" ЕООД Пловдив търси да назначи:

"Химик, клинична химия" за работа в "Клинична лаборатория"

Характеристика на извършваната работа:
- участва в извършването на клинични изпитвания на аналитични методи и лабораторна техника и взетия биологичен материал

Желателно е кандидатите да отговарят на следните условия:
- образование висше степен „бакалавър” със специалност "химик, медицинска химия"
- професионален опит - Да владее техниката на лабораторните методи за анализ на съответните лабораторни показатели, спазвайки стандартните работни процедури и познава източниците на грешки в преданалитичния, аналитичния и след аналитичния етап на лабораторно-диагностичния процес. Да владее добре мануалната и поверената апаратна техника.
- физическа и психическа устойчивост
- с отлични комуникационни умения
- с добра компютърна грамотност
- способност да работи в екип

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4643248