Химик входящ контрол

Фирма „Кенди” ООД търси да назначи отговорна, амбициозна и мотивирана личност на позиция:

Химик входящ контрол
Месторабота: гр. Божурище

Описание
• Взема проби от входящи суровини при тяхното получаване;
• Етикетира в зависимост от статута получените партиди вещества;
• Попълва с данни съответните дневнице , по отношение на входящия контрол на суровините;
• Осъществява изпитвания на входящи суровини/активни и помощни вещества/ в зависимост от тяхната спецификация, включително и на проби от пречистена вода, използвана за целите на производството;
• Извършва съответните изпитвания за установяване на идентичността на вещества посредством наличния в дружеството FT- NIR анализатор;
• Изготвя протоколи от извършените изпитвания за партидите входящи суровини;
• Взема участие в изготвянето на спецификации за опаковъчни /първични и вторични/ материали;
• Взема участие в изготвянето на спецификации за активни и помощни вещества;
• Вземе участие в извършването на изпитания на междинни и крайни продукти в съответствие с утвърдената спецификация;
• Взема участие при различни разследвания , свързани с входящите суровини;
• Осъществява санитарно-хигиенен контрол на работните места и облекло.

ТРИ СМЕНЕН РЕЖИМ НА РАБОТА

Изисквания:
• Висше образование- Химия, Биология, Микробиология, Фармация;
• Отговорна, комуникативна личност, с умения за работа в екип и притежаващ способност за добра организация на работното място;
• Умения за работа в екип, организираност;
• Готовност за обучение;
• Компютърна грамотност;
• Способност за разрешаване на проблеми.

Компанията предлага:
- Работа на трудов договор, при пълни социални и здравни осигуровки, съгласно КСО;
- Коректно и своевременно изплащане на заплати;
- Възможност за развитие в рамките на компанията;
- Добри условия на труд - подсигурено работно облекло; работа в нова производствена база с професионално технологично оборудване;
- Допълнителни периодични премии, подаръчни ваучери, застраховки.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4598859