Химик

КЦМ АД е част от холдинговата структура на КЦМ 2000 АД. Фирмата е безспорен лидер в производството на цветни и благородни метали в Югоизточна Европа и Черноморския регион и работи активно за екологосъобразното им утвърждаване като ефективни пазарни продукти. Към момента КЦМ АД търси да назначи:

Химик в Технологичен иновационен център за лабораторни, полупромишлени и промишлени екперименти и научно-изследователска дейност към КЦМ АД, Пловдив
Месторабота: гр. Пловдив

Задължения:
1. Участва при моделиране на процеси и извършва лабораторни изпитания при изработване на пилотни инсталации за получаване на нови продукти от цветни метали и за преработване на нови материали.
2. Поддържа постоянна информираност за тенденциите в технологичното развитие и иновациите в областта на цветната металургия.
3. Води документация и кореспонденции, свързани с ангажиментите по длъжността.

ИЗИСКВАНИЯ:
- ниво на образование - ВИСШЕ;
- специалност - химия или металургия;
- компютърна грамотност.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.Автобиография (CV)
2.Диплома за завършено образование

Срок за кандидатстване за обявената позиция - 25.02.2018 г.

Адрес: КЦМ АД, п.к. 4009, гр.Пловдив, ул. Асеновградско шосе 1, отдел "Управление на човешките ресурси"
лица за контакт - Минка Бакалова, тел: 032 609 281.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю, в срок до 01.03.2018 г.