Специалист Качествен контрол - Химик

Актавис на международно ниво и в България е вече част от групата Тева Фармасютикълс, която е най-голямата генерична фармацевтична компания в света. Обединената компания се стреми да улесни достъпа до висококачествено лечение за хората по света на всички етапи от техния живот като разработва, произвежда и предлага достъпни генерични лекарства, иновативни и специализирани фармацевтични продукти.

В България обединената компания е най-големият работодател във фармацевтичната индустрия с над 2200 отдадени професионалисти, заети в производствената, търговската част и корпоративни функции. Стреми се да осигурява работна среда, която развива професионализма чрез разнообразни програми за обучение и обогатява личния живот на своите служители с редица социални придобивки.

Производствената част на компанията е представена от два модерни завода в градовете Дупница и Троян, които отговарят на най-високите световни стандарти за фармацевтично производство.

Компанията търси за завода в Троян Специалист "Качествен Контрол" в Дирекция Качество.

Вашата роля:
• Изпитвате по утвърдени спецификации изходни, опаковъчни материали, насипни и крайни продукти;
• Периодично проверявате лабораторни уреди и апарати;
• Участвате при трансфер на аналитични методи и верифициране на фармакопейни методи;
• Следите лабораторните консумативи, материали и реактиви за количество и срок на годност; • Извършвате мониторинг на лабораторната среда;
• Калибрирате лабораторна стъклария и лабораторни везни.

Изисквания:
• Висше образование, специалност Химия, Фармация, Биология, Микробиология и Биотехнологии;
• Отлични компютърни умения - MS Office;
• Много добро владеене на английски език - ежедневна работа с документация и процедури на английски, говорим английски;
• Внимателен сте към детайлите и умеете да спазвате срокове;
• Инициативна личност, ориентирана към високи постижения и развитие;
• Отлични умения за комуникация и работа в екип;
• Опит във фармацевтична фирма ще се счита за предимство.

Компанията предлага:
• Позиция в световноизвестна фармацевтична компания, известна със своите добри практики и високи стандарти;
• Интересна и много динамична работа;
• Дългосрочно обучение и възможност за кариерно развитие;
• Стимулиращо трудово възнаграждение и допълнителни социални придобивки;
• Съвременна работна среда; оборудване и съоръжения на световно ниво.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашите автобиография и мотивационно писмо, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4517214