Химик / инженер-химик

Лаборатория „Мултифункционални материали“ в Институт по електроника (БАН, 7-ми км) търси да назначи специалист химик или инженер-химик с бакалавърска/ магистърска/ докторска степен по химия.
Има възможност и за назначение на непълен работен ден. Имаме заявено място за редовна докторантура за 2018/2019 учебна година.

Лабoраторията се занимава основно с Физическо материалознание и в последните години имаме основен фокус синтез, модифициране и характеризиране на тънки слоеве и нанодисперсни фази на основата на въглерода и сложни оксидни материали.
Задължително изискване към кандидатите е сериозно отношение към работата, задълбочени познания в областта на физиката и работно владеене на английски (познанията по руски ще бъдат от полза).

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4489283