Химик

Лаборатория „Мултифункционални материали“ в Институт по електроника (БАН, 7-ми км) търси да назначи млад специалист химик или инженер-химик с бакалавърска/ магистърска/ докторска степен по химия.
Има възможност и за назначение на непълен работен ден. Имаме заявено място за редовна докторантура за 2019/2020 учебна година.

Лабoраторията се занимава основно с Физическо материалознание и в последните години имаме основен фокус синтез, модифициране и характеризиране на тънки слоеве и нанодисперсни фази на основата на въглерода и сложни оксидни материали.

Задължително изискване към кандидатите е сериозно отношение към работата, задълбочени познания в областите на химия и физикохимия, както и работно владеене на английски (познанията по руски ще бъдат от полза).

https://www.jobs.bg/job/4573936