Химик хроматографист

Софарма АД търси кандидати за длъжността

Химик (хроматографист)

в Химична лаборатория
направление „Качествен контрол“
дирекция „Управление на качеството и регулаторното съответствие“

Месторабота: гр. София

Тази позиция изисква химикът да има опит в хроматографски методи за анализ в органичната/ медицинската химия или аналитичната химия, но тя не се ограничава само до хроматографски анализи, а обхваща и други отговорности свързани с ДПП и ДЛП.

Основните функции на длъжността са в следните области:
• Извършва разнообразни основни и хроматографски анализи (HPLC, UPLC, GC и др.) в съответствие с утвърдени фармакопеи (Ph. Eur.; USP и др.) и регулаторна документация на готови лекарствени продукти и изходни суровини и оценява резултатите в съответствие с установените критерии и данни
• Провежда калибриране на хроматографска апаратура, верификация/трансфер на аналитични хроматографски методи в съответствие с установени процедури и стандарти
• Идентифицира и подпомага решаването на технически проблеми с хроматографска апаратура
• Подпомага разработването и усъвършенстването на действащите в лабораторията процедури
• Поддържа записи от проведените анализи и получени резултати. Това включва и поддържане на компютърна база данни и LIMS за проследимост и анализ на тенденциите в лабораторните данни
• Идентифицира несъответствия и подпомага провеждане на лабораторни разследвания. Изготвя отчет за тези дейности, ако е необходимо.
• Поддържане нивото на технически познания и разбиране в определените области на отговорност, в съответствие с изисквания на компанията и ДПП.
• Осигурява прилагането на ДПП и ДЛП в своята дейност и извършва поддържащи дейности свързани с основните отговорности на лабораторията;
• Поддържа лабораторно оборудване, стъклария и работни стандарти, приготвя разтвори и реактиви по установени процедури.
• Изпълнява възложената работа в съответствие с определените срокове и графици.
• Изпълнява други задължения свързани с качеството, възложени от мениджърите.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Висше образование / магистър, бакалавър/ – химия, фармация, биохимия, биотехнология.
• Минимум1 година практически опит с хроматографски методи за анализ във фармацевтична или химична лаборатория е предимство.
• Компютърна компетентност, текстообработка, електронни таблици, графики и др.
• Добро познаване на изискванията за Добра производствена практика (GMP), лабораторни практики.
• Познаване на класически и съвременни аналитични апарати и методи за анализ.
• Отлични умения за наблюдение и следване на аналитичните процедури и протоколи.
• Способност за ефективно използване на ресурсите от научна информация в рамките на определената област на отговорност.
• Английски език ниво В2
• Готовност за работа на смени

Ако отговаряте на изискванията, можете да работите на смени и желаете да се присъедините към екипа на Софарма, изпратете CV и мотивационно писмо на e-mail: work@sopharma.bg