Химик - завод Софарма - Дървеница

Софарма АД търси кандидати за длъжността:

„ХИМИК“

в „Завод за твърди, течни лекарствени форми и медицински изделия“, Софарма АД - Дървеница

Месторабота: гр. София

I.Изисквания за заемане на длъжността:
- Висше образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или "Магистър", специалност "Фармация" или "Химия"
- Познания по устройството и начина на работа на аналитичната апаратура
- Стаж по специалността е предимство

II.Описание на основните задължения:
- Извършва анализ на твърди и течни лекарствени форми, гелове и кремове
- редовна смяна или двусменен режим на работа – първа смяна от 06.30 ч. до 15.00 ч., втора смяна от 13.30 ч. до 22.00 ч.
- Осигурява прилагането на ДПП и ДЛП в своята дейност и извършва поддържащи дейности свързани с основните отговорности на лабораторията

Ако тази позиция представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, изпратете Вашата актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5223820