Химик

АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ към „ДИАЛ“ ООД търси да назначи:

Химик
Месторабота: гр. София

Изисквания за длъжността:

- Висше образование – химия, бакалавърска или магистърска степен;
- Познания и опит в областта на аналитичната химия – класически и апаратурни методи за анализ (опит с ICP MS, GC и GC/MS се считат за предимство);
- Познания в областта на системите за управление съгласно ISO 17025, статистика;
- Владеене на английски език – писмено и говоримо.
- Основна компютърна грамотност.

Основни функции на длъжността:

- Прилага съвременни инструментални и класически аналитични методи.
- Работи по съвременни стандантизирани и вътрешнолабораторни методи за изпитване.
- Валидира и верифицира методи.
- Калибрира апаратурата.
- Осъществява качествен контрол на аналитичния процес.
- Познава системи по качество и отговаря за системата по качеството в лабораторията.
- Умее да работи в екип.

Ако това предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, изпратете актуална автобиография на e-mail: dial_ltd@abv.bg; office@dial-ltd.com