Химик, Физикохимия / Лаборант

Национална лаборатория Бул Роза ООД е създадена в началото на 2010г. в гр Габрово като резултат от успешното реализиране на съвместна програма между Българска Национална Асоциация за Етерични масла, Парфюмерия и Козметика – БНАЕМПК и GTZ ( Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit)-Германското дружество за техническо сътрудничество, което е държавна корпорация за международно развитие с партньори от цял свят.
Лабораторията е част от един по-мащабен проект на бранша, а именно проект за защита на българското розово масло като защитено географско указание в ЕС.
Учредяването на "Национална лаборатория Бул роза" ООД е факт и е гарант на високото качество на Българското розово масло и запазването ни като институция с изключителна компетентност и висок международен престиж.

Към момента, компанията търси да назначи:

Химик, Физикохимия / Лаборант
Месторабота: гр. Габрово

Изисквания:
- Висше образование: Химия, Биохимия;
- Добри компютърни умения - MS Office;
- Умения за спазване на срокове и определяне на приоритети;
- Владеене на английски език е предимство.

Компанията предлага:
- Дългосрочно обучение и реални възможности за професионално развитие;
- Добро трудово възнаграждение и допълнителни социални придобивки;
- Съвременна работна среда и оборудване.

При интерес към позицията, изпратете актуална автобиография на e-mail: info@bulroselab.com