Химик – изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“

АКРЕДИТИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КОЖИ” КЪМ БУЛДЕКОР ЕООД търси да назначи специалист на длъжността:

Химик – изпитвателна лаборатория „Кожи и изделия от кожи“
Месторабота: гр. София

Изисквания:
- Висше образование – инженер химик за предпочитане специалност „Текстил и кожи“ , химия, бакалавърска или магистърска степен;
- Познания и опит в областта на кожите, текстила, органична и аналитична химия, системите за управление съгласно ISO 17025, статистика;
- Английски език – добро ниво – писмено и говоримо;
- Работа с MS Office, интернет приложения.

Основни функции на длъжността:
- Прилага съвременни физични и химични методи за изпитване на кожи и текстил.
- Познава системи по качество и отговаря за системата по качеството в лабораторията.
- Познава и прилага документи, свързани с акредитация на лабораториите.
- Умее да работи с документи
- Участва в провеждане на вътрешни одити.

Ако това предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, изпратете актуална автобиография на e-mail: info@buldecor.com

За справки: Вержиния Грозданова
тел. 02 829 91 29
- 0896 29 88 89