Химик

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) на Българската академия на науките е най-големият комплексен център в България за научни и приложни изследвания в областта на ядрената физика и технологии, както и на техните взаимодействия с околната среда. ИЯИЯЕ-БАН обявява свободни работни места за длъжността:

ХИМИК
Месторабота: гр. София

Основни отговорности:
• Работи по реализиране на експерименти и научни изследвания;
• Изготвя необходимата документация, отчитаща провеждането на експерименти и изследвания;
• Участва в разработването на публикации и доклади по научни проблеми от фундаментален и приложен характер.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Завършено висше образование с ОКС „Магистър“ по специалност от направление „Химия“, „Радиохимия“;
• Много добри познания за работа с МS Office (Word, Excel);
• Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
• Владеене на втори чужд език е предимство.

Компанията предлага:
• Интересна и динамична работа;
• Възможност за работа по национални и международни проекти;
• Възможност за реализация на Вашите амбиции и способности;

При интерес от Ваша страна, изпратете автобиография и мотивационно писмо като посочите референтния номер на обявата (H-201802) и наименованието на длъжността, за която кандидатствате - https://www.jobs.bg/job/4189210

Документите се подават и в отдел „Човешки ресурси“ на ИЯИЯЕ - БАН, бул. “Цариградско шосе” № 72, каб. 120.