Химик

Институт по обща и неорганична химия – БАН (ИОНХ-БАН) търси да назначи:

Химик
Месторабота: ИОНХ-БАН, гр. София

Позицията предлага работа в креативна научна среда по конкурентна тематика в областта на неорганичните материали, усвояване на различни методи на синтез и аналитични техники и възможност за кариерно развитие в научната сфера.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
• Получаване на неорганични съединения подходящи за електродни материали за хибридни Li/Na батерии;
• Усвояване на нови методи на синтез – водно-солеви, твърдофазен, лиофилизация, зол-гел метод и други;
• Подготовка на образци за електрохимични изследвания;
• Отразяване и обработка на резултатите при провеждане на лабораторни експерименти;
• Познаване и прилагане на принципите на работа с лабораторна стъклария и апаратура;
• Използване на съвременни методи за анализ и апаратура;
• Работа в екип, аналитичност, отговорност, ориентираност към резултати и сериозна ангажираност към поставените задачи.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
• Висше химическо образование, степен Бакалавър/Магистър;
• Основно ниво на владеене на английски език;
• Компютърна грамотност.

При интерес към позицията, изпратете актуална автобиография на: radstoy@svr.igic.bas.bg