Химик-аналитик в отдел „Изследване и развитие“

Ветпром е водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикаменти. Продуктовото портфолио на Ветпром включва разрешени за употреба и представени на пазара повече от 100 лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, козметични продукти и хранителни добавки, както и 44 запазени собствени търговски марки. Дружеството притежава сертификат за Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 и сертификат за Добра производствена практика (GMP).

Ветпром търси да назначи на постоянна работа Химик-аналитик в отдел „Изследване и развитие“
Месторабота: гр. Радомир

Описание на длъжността:
• Разработва, валидира и трансферира физикохимични методи за контрол на качеството на суровини, опаковъчни материали и готови лекарствени продукти.
• Провежда:
- изпитвания за стабилност на суровини и готови лекарствени продукти;
- изпитвания за съвместимост и стрес изпитвания;
• Участва в аналитични дейности, свързани с валидиране и трансфер на производствени технологии;
• Изготвя:
- свързаната с описаните по-горе дейности техническа документация (протоколи, доклади и др.);
- спецификации за контрол на качеството на суровини, опаковъчни материали и готови лекарствени продукти;
- техническа документация за окомплектоване на досиета за регистрация на лекарствени продукти;
- процедури за работа с лабораторно оборудване;
- процедури, свързани с работата на отдела.

Изисквания:
• Образование: „Бакалавър” в областите химия, биотехнология, биология или фармация.
• Познания:
- В областта на инструменталния анализ, в частност хроматографски и спектрални техники;
- В областта на валидиране на аналитични методи;
- На изискванията за работа в условията на добрите производствена и лабораторна практики (GMP/GLP) е предимство.
• Опит:
- Най-малко 2 години във физикохимична лаборатория на фармацевтично предприятие или в друга лаборатория със сродна дейност;
- Работа с хроматографска и спектрална техника (HPLC, GC, UV/Vis, FTIR);
- Убедителен опит и умения в разработване и валидиране на аналитични методи е сериозно предимство;
• Английски език на много добро техническо ниво;
• Отлично владеене на Word и Excel;
• Познаването на приложни програми за работа с аналитично оборудване е предимство;
• Личностни качества: аналитично мислене, отговорност, инициативност, способност за работа в екип.

Компанията предлага:
- Работа в една от водещите фармацевтични компании;
- Динамична работа в новоизграждаща се Лаборатория за изследване и развитие;
- Въвеждащо и съпътстващи обучения;
- Мотивиращо заплащане;
- Възможности за професионално развитие.

Ако позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените по-горе изисквания, изпратете автобиография на e-mail: office@vetprom.bg
Крайният срок за кандидатстване е 9-и юни 2020 г.