Химик-аналитик в лаборатория „Входящ контрол”

Вифарма е водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикаменти. Продуктовото портфолио на Вифарма включва разрешени за употреба и представени на пазара повече от 100 лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, козметични продукти и хранителни добавки, както и 44 запазени собствени търговски марки. Дружеството притежава сертификат за Системата за управление на качеството ISO 9001:2008 и сертификат за Добра производствена практика (GMP).

Вифарма търси да назначи на постоянна работа Химик-аналитик в лаборатория „Входящ контрол“
Месторабота: гр. Радомир

Описание на длъжността:
• извършва физикохимични тестове по утвърдени технически спецификации с цел установяване на качеството и съответствието на суровини и опаковъчни материали;
• изпълнява дейности по валидиране и трансфер на аналитични методи за контрол на качеството на суровини и опаковъчни материали;
• изготвя/участва в изготвянето на технически спецификации за суровини и опаковъчни материали;
• изготвя и актуализира стандартни оперативни процедури за работа и проверка на лабораторно оборудване;
• участва в осъществяването на дейности, свързани с поддръжка на изправността и работния статус на лабораторното оборудване;
• следи и поддържа наличностите на реагенти, разтворители, стандартни вещества и материали, необходими за работата на лабораторията и отдела.

Изисквания:
• образование: „Бакалавър” в областите химия, биотехнология, биология, фармация или сродна подходяща;
• познания:
- на принципите на основните физикохимични изпитвания, използвани за контрол на качеството на суровини и материали: хроматографски и спектрални техники (GC, HPLC, TLC, UV/Vis, FTIR), титрувални методи, реакции за идентифициране на химични елементи и функционални групи;
- познаване и разбиране на изискванията за документиране на лабораторните дейности в условията на Добра Производствена Практика (GMP);
• Опит:
- най-малко 2 години работа на подобна позиция в лаборатория на фармацевтично предприятие или в друга организация, работеща при условията на добра практика (GMP или GLP);
- практически опит в провеждането на изпитвания чрез хроматографски и спектрални техники;
• английски език на много добро техническо ниво; руски език е предимство;
• отлично владеене на Word и Excel;
• опит с приложни програми за работа с аналитично оборудване е предимство;
• личностни качества: аналитично мислене, отговорност, инициативност, способност за работа в екип.

Компанията предлага:
- работа в една от водещите фармацевтични компании;
- въвеждащо и съпътстващи обучения;
- мотивиращо заплащане;
- възможности за професионално развитие.

Ако позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените по-горе изисквания, изпратете автобиография на e-mail: office@vetprom.bg

Крайният срок за кандидатстване е 19-и февруари 2018 г.