Химик-аналитик

„ВЕТА ФАРМА” АД, гр. Велико Търново, фармацевтична компания за производство на течни и прахообразни лекарствени продукти търси да назначи:

СПЕЦИАЛИСТ ХИМИК-АНАЛИТИК
Месторабота: гр. Велико Търново

Описание:
- Работи в отдел “Качествен контрол”;
- Извършва класически физикохимични изпитвания и анализи с газов хроматограф на лекарствени продукти, изходни и анализи на опаковъчни материали;
- Извършва вземане на проби;
- Изпълнява процедури произтичащи от действащите Стандартни оперативни процедури и инструкции;
- Попълва своевременно и коректно документация по ДПП и ДЛП;
- Работи в екип.

Можете да кандидатствате, ако отговаряте на следните изисквания:
Образование:
- Завършено образование: Магистър, Бакалавър с профил химия
Допълнителни изисквания:
- Добри познания по английски език;
- Добри компютърни умения - MS Word, MS Excel.
Предимства:
- Теоретични познания и практичен опит в анализи с HPLC;
- Познания по Стандарти за Управление на качеството (GMP, ISO).

Необходими документи:
1. Автобиография
2. Копие от диплома за завършено образование

Етапи на подбора:
1. По документи
2. Интервю

При интерес към позицията, изпратете необходимите документи, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/3976576