Химик - аналитик към Отдел „РД“

МАРС Армор ООД е водеща международнo известна фирма за производство и търговия на средства за индивидуална балистична защита. Във връзка с интензивното разрастване на дейността си, компанията търси амбициозни кандидати за позицията:

„Химик – аналитик “ към Отдел „РД“
Месторабота: Костинброд / България

Длъжността е пряко подчинена на „Ръководител развойна дейност“. Работата на отдел „Развойна дейност“ е свързана със създаване – проектиране и разработване на нови/ модифициране на съществуващи продукти, изпитвания на материали и продукти, приспособления и инструментална екипировка за производството. Произвежданите продукти са свързани с индивидуална или групова балистична/ от хладно оръжие защита.

Задължения на изпълняващия длъжността:
- Пряко отговаря за внедряването на химико-аналитични методи за анализ, разработване и внедряване на термореактивни смоли. Настройка и определяне параметрите на работа на машината за препрег. Разработване и произвеждане на подходящи термореактивни смоли за създаване на арамидни композити.
- Създава и поддържа регистър на рецептите на създадените термореактивни смоли.
- Предлага методи и средства за тяхната оценка.
- Работа с ERP системата – справки, поддържане на регистри, въвеждане на информация и др.

Изисквания към кандидатите:
- Образование: Висше, специалност „Аналитична химия”.
- Трудов опит: минимум 3 г. трудов стаж по специалността;
- Минимум 3 г. общ трудов стаж;
- Специални умения: компютърна грамотност: познания за работа с MS Office; спектометрия; химия на полимерите;
- Английски език – работно ниво.

Компанията предлага:

- Работа на пълно работно време;
- Мотивиращо възнаграждение;
- Система за бонусиране;
- Отлични условия за работа;
- Отлична вътрешно-фирмена среда;
- Възможност за професионално развитие.

Ако притежавате необходимия опит и отговаряте на посочените изисквания за заемане на длъжността, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4586075