Химик-аналитик в лаборатория

Кои сме ние?
Ние, в GE Pharmaceuticals, опаковаме лекарствени продукти за хуманната медицина. Качеството, отговорността и професионализма за нас са на първо място, нашата работа допринася за възстановяване и поддържане здравето на хората.

Нашата Компания е добро място за работа защото:
✓ непрекъснато инвестира в хората, процесите и средствата за производство;
✓ създава приятна и комфортна работна среда, с колегиални взаимоотношения
✓ фирмената ни култура е основана на доверие, съпричастност и взаимопомощ.

Каква е ролята на позицията?
Химичната лаборатория е важна част от отдела за Контрол на качеството във фармацевтичната индустрия. В нея се извършват анализи за съответствие на качеството на лекарствените продукти, първичните и вторични опаковъчни материали, входящи суровини и готови лекарствени продукти.
Валидират се методи и процедури, изготвят се протоколи от анализи и други документи. Работи се на съвременни хроматографски и други апарати.

Кой е подходящ за работа в химична лаборатория?
Преди всичко хора с желание за работа и развитие в областта на аналитичната химия и лабораторна среда. Също така, трябва да сте завършили висше образование в някоя от областите - фармация, химия, биотехнология или друга подобна. Компютърната Ви грамотност включва работа с: Word, Excel, Outlook.

Със сигурност е предимство ако
• Познавате инструменталните и химични методи за анализ;
• Имате опит с Добра Производствена Практика /ДПП/;
• Комуникирате добре на английски език – писмено и говоримо.

Какво предлагаме:
✓ При нас са най-добрите професионалисти, които ще ви помагат да се учите и развивате в професията;
✓ Комуникирате с най-големите фирми във фармацевтичната индустрия и се докосвате до научните достижения;
✓ Развиваме системи за възнаграждаване и стимулиране, които да оценяват приноса на служителите;
✓ Осигуряваме транспорт от гр.София до завода или помощ за настаняване в гр.Ботевград;
✓ Заедно изграждаме добър екип, постигаме целите си и непрекъснато се подобряваме.

Можем да обсъдим повече детайли след като получим Вашето cv на hr@ge-ph.com. За допълнителна информация: 0882113282.

Кандидатствайки по обявата Вие доброволно предоставяте Вашите лични данни, а ние гарантираме, че те нямат да бъдат обработване неправомерно , нито ще бъдат предоставяне на други лица.
Повече за нас може да научите на www.ge-ph.com.