Химик-аналитик в лаборатория „Контрол на качеството”

Ветпром е водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикаменти. Продуктовото портфолио на Ветпром включва разрешени за употреба и представени на пазара повече от 100 лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, козметични продукти и хранителни добавки, както и 44 запазени собствени търговски марки. Дружеството притежава сертификат за Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 и сертификат за Добра производствена практика (GMP).

Ветпром търси да назначи на постоянна работа:

Химик-аналитик в лаборатория „Контрол на качеството”
Месторабота: гр. Радомир

Описание на длъжността:
• Извършва физикохимични изпитвания на междинни и готови продукти по утвърдени технически спецификации с цел установяване на качеството им.
• Извършва физикохимични изпитвания на готови продукти по утвърдени технически спецификации с цел проследяване качеството им в срока на годност (ongoing stability study).
• Изпълнява дейности по валидиране и трансфер на аналитични методи за контрол на качеството на междинни и готови продукти.
• Изготвя/участва в изготвянето на технически спецификации за готови продукти.
• Изготвя и актуализира стандартни оперативни процедури за работа и проверка на лабораторно оборудване.
• Участва в осъществяването на дейности, свързани с поддръжка на изправността и работния статус на лабораторното оборудване.
• Следи и поддържа наличностите на реагенти, разтворители, стандартни вещества и материали, необходими за работата на лабораторията и отдела.

Изисквания:
- Образование: най-малко „бакалавър” в някоя от областите химия, биотехнология, биология, фармация или сродна подходяща.
Познания:
• Познаване на принципите на основните физикохимични изпитвания, използвани за контрол на качеството на течни и полутвърди лекарствени продукти: хроматографски и спектрални техники (HPLC, UV/Vis, GC, TLC, FTIR);
• Познаване и разбиране на изискванията за документиране на лабораторните дейности в условията на Добра Производствена Практика (GMP).
Опит:
• Най-малко 2 години работа на подобна позиция в лаборатория на фармацевтично предприятие или в друга организация, работеща при условията на добра практика (GMP или GLP);
• Практически опит в провеждането на изпитвания чрез хроматографски и спектрални техники.
Езикови познания: английски език на много добро техническо ниво; руски език е предимство.
Компютърни умения:
• Oтлично владеене на Word, Excel;
• Познаването на приложни програми за работа с аналитично оборудване е предимство.
Личностни качества: аналитично мислене, отговорност, инициативност, способност за работа в екип.

Компанията предлага:
- Работа в една от водещите фармацевтични компании
- Въвеждащо и съпътстващи обучения
- Мотивиращо заплащане
- Възможности за професионално развитие
- Осигуряване/заплащане на транспорт за живеещите извън гр. Радомир

Ако позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените по-горе изисквания, изпратете автобиография на e-mail: office@vpharma.bg

Крайният срок за кандидатстване е 6-и юли 2020 г.