ХИМИК-АНАЛИТИК (Отдел Качествен контрол)

Европа Консулт ЕООД е агенция, специализирана в подбора на висококвалифициран персонал и headhunting в секторите – Фармация и Медицина.
Агенцията е създадена през 2003г., като работи на българския и европейския пазар на труда. Ние вярваме, че човешкият капитал е основата на всяка успешна компания, а ние сме тези, които сме доказали, че можем да го осигурим.

За наш клиент, водеща производствена компания, търсим служител за позицията:

ХИМИК-АНАЛИТИК в Отдел Качествен контрол
Месторабота: гр. София

Отговорности:
- Koнтрол на изходни материали, междинен и готов продукт в съответствие с утвърдени фирмени спецификации и стандартни оперативни процедури;
- Стриктно спазване на правилата за работа в химична лаборатория.

Изисквания:
- Висше образование - специалност химия или фармация;
- Много добри познания в разработка, валидиране и трансфер на методи за анализ;
- Задължителен опит течна, газова, тънкослойна хроматография, физико-химични анализи;
- Минимум 1 година опит на същата или сходна позиция:
- Много добро владеене на английски език.
- Умение за работа в екип.

Компанията предлага:
- Отлично възнаграждение;
- Нова, съвременна работна среда;
- Модерна аналитична апаратура;
- Възможност за кариерно развитие.

Ако смятате, че Вие сте служителят, когото търсим и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашата автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4349712

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ЕВРОПА КОНСУЛТ ЕООД /регистрирана за извършване на посредническа дейност в България (лиценз №1801 от 19.11.2014г.) и чужбина(лиценз №1802 от 19.11.2014г.)/