Химик

„Алкомет“ АД е лидер в производството на валцовани и пресовани продукти от алуминий. Над 90% от продукцията на дружеството е за експорт, предимно за Европейския Съюз.

„Алкомет“ за екипа си в дирекция „Екология и управление на качеството“ търси да назначи:

Специалист на позиция: Химик в централна лаборатория
Месторабота: гр. Шумен

Изисквания за заемане на позицията:
- висше образование - магистър по химия;
- английски език на работно ниво;
- аналитично мислене;
- точност и прецизност;
- умение за работа в екип.

Отговорности:
- Разработва и внедрява нови лабораторни изпитания и актуализира съществуващите;
- Разработва и внедрява методики за изпитване;
- Организира въвеждането на ново лабораторно оборудване и отговаря за калибрирането му;
- Следи за новостите и научните достижения в областта за която отговаря и опита на сходни лаборатории в страната и чужбина;
- Осигурява необходимите уреди, реактиви, материали, консумативи и стандартни образци за нормалното протичане на лабораторната дейност;
- Подготвя, настройва и работи с лабораторно оборудване и апаратура;
- Подготвя химични разтвор;
- Разработва инструкции за работа и безопасна работа с лабораторно оборудване.

Компанията предлага:
- конкурентно заплащане и осигуровки;
- осигурени транспорт и храна;
- отговорна работа в млад екип.

При интерес към тази позиция, изпратете професионална автобиография, придружена с актуална снимка на e-mail: jobs@alcomet.eu
Можете да кандидатствате и на място във фирмата.

Краен срок: 27.04.2018 г.