Химик

СЖС България, филиал на фирмената Група SGS S.A., със седалище в Женева/Швейцария, с предмет на дейност: контролни услуги, сертификация на системи, продукти и производства, лабораторни анализи,

търси за лабораторията в град Варна

ХИМИК – газова/течна хроматография,

със следните мин. изисквания:

- висше образование – химия или други специалности с усилено изучаване на химия;
- опит в извършването на хроматографски анализи е предимство;
- опит/работа в акредитирана лаборатория е предимство;
- работно ниво на английски език - задължително;
- добра компютърна грамотност;
- отговорна, мотивирана личност, с желание за работа и развитие.

Задължения:
- извършване на химични анализи на селскостопански и хранителни продукти.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5929276