Стажант продажби с химическо образование

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Приема поръчки по телефон, имейл и отговаря за разрширяване на клиентската база като търси и нови канали за продажби и нови клиенти.
2. Оформя рекламни и търговски материали за продуктите на фирмата.
3. Подготвя оферти за клиентите и следи тяхното развитие.
4. Координира връзките и графиците с производството и фирмите за експедиция на продукцията.
5. Анализира маркетинговите условия на пазара и разработва стратегии за реализация на стоките на дружеството. Активно търси нови клиенти.
6. Води отчетност за покупките на конкретни продукти и стоки на фирмата.
7. Изпълнява други задължения, възложени от прекия му ръководител или от ръководството на дружеството, свързани с работата му.
8. Работи по система за качеството ISO 9001 както и работа с фирмения софтуер.

НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Образование – висше – химия или строително инженерство са за предпочитане.
2. Друга квалификация: Компютърната грамотност е завължителна, както и добър английски език.
3. Желание за развитие, обучение и работа в екип.

Месторабота: гр. София

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5543779