Химичен лаборант

Медицински университет – Плевен обявява свободна позиция в сектор Химия на кат. „Химия и биохимия ” за химик-техник (химичен лаборант).

Кандидатите да са с химическо образование, да имат химични познания и умения за работа в химична лаборатория.

Справки на тел. 064 884268 и 064884180
Медицински университет-Плевен, ул. „Климент Охридски” 1, Ректорат, стая 119