ХИМИЦИ, ДИРЕКЦИЯ КАЧЕСТВО

Производствената компания на Актавис в България е част от глобалната производствена
структура на Тева, Тева Глобал Оперейшънс (ТГО). Включва два завода в градовете Дупница и Троян(Балканфарма Дупница АД и Балканфарма Троян АД) и поддържащи функции в София.

За завода в град Дупница, компанията търси:

ХИМИЦИ, ДИРЕКЦИЯ „КАЧЕСТВО”

Основни отговорности:

1. Извършва физико-механични и химични изпитвания на лекарствени продукти, изходни и опаковъчни материали, съгласно утвърдените спецификации;
2. Тествания на лекарствените продукти, съгласно предварително зададен план;
3. Изготвяне и проверка на аналитични сертификати;
4. Следене и спазване на установените правила за Добра Лабораторна Практика и Добра Документална практика;
5. Изготвя стандартни оперативни процедури и провежда обучения по тях;
6. Участва в проучвания на атипични резултати или резултати извън спецификацията;
7. Поддържа реда и чистотата на работното място, аналитичната апаратура и лабораторната стъклария.

Изисквания към кандидатите:

- Висше химическо образование, релевантно към позицията;
- Английски език на работно ниво;
- Умения за работа с МS Office;
- Сменен режим на работа;
- Умения за ефективна и конструктивна работа в екип, аналитичност, лоялност, коректност, отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения.

Компанията осигурява:

- Диференцирано ниво на заплащане и кариерно позициониране в зависимост от професионалните компетенции и опит;
- Специфично обучение, съобразено с отговорностите на длъжността;
- Работа в модерна и високо-технологична работна среда;
- Дългосрочна заетост и възможности за кариерно развитие;
- Транспорт за сменният режим за работещите от гр. Благоевград, гр. Кюстендил, гр. Перник, гр. Радомир, за редовна смяна – гр.София.

Документи за кандидатстване:

- Автобиография;
- Мотивационно писмо;
- Копие от диплома за завършено образование.

Документи се подават по електронен път на e-mail: jobsoperations@actavis.com, или на адреса на завода:
„Балканфарма-Дупница” АД, Дупница 2600, ул. „Самоковско шосе” №3, Дирекция „Човешки ресурси”.

Краен срок за кандидатстване: 30 Април 2018