Химик - Аналитик

Лаборатория в София, изследваща храни, фуражи и материали от животни, търси да назначи на постоянна работа с пълно работно време динамична и мотивирана личност на длъжността:

Химик - Аналитик

ИЗИСКВАНИЯ:
- Минимален стаж като Химик 5 години
- Работа в акредитирана лаборатория специалност химик-аналитик;
- Висше образование – Химия, биотехнологии, технически науки
- Много добри комуникативни умения;
- Компютърна грамотност;
- Лоялност, умение за работа в екип;
- Организираност, умение за определяне на приоритети;
- Самодисциплина и позитивно мислене;
- Шофьорска книжка – предимство.

Опит при работа с хроматографски изпитвания на храни

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Участва при внедряване нова апаратура и нови лабораторни изследвания и процедури;
- Извършва изпитвания в лабораторията и отразява обективно, точно и ясно получените резултати;
- Помага при координирането и организирането на работния процес в лабораторията;
- Следи и обезпечава документооборота;
- Участва при Валидиране/Верифициране на методи;
- Участва в междулабораторни сравнителни изпитвания;
- Изготвя справки, отчети и други документи;
Осъществява кореспонденция с клиенти и партньори на лабораторията;
- Спомага за поддържане на интернет активности.

При интерес към тази позиция, изпратете автобиография с актуална снимка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4965567