Химик - аналитик в лабораторията по лекарствени продукти

Изпитвателен Център ГЛОБАЛТЕСТ търси да назначи Химик за работа в лабораторията по изпитване на лекарствени продукти
Месторабота: гр. София

Изисквания към кандидата:

- Завършено висше образование с химическа насоченост, ОС Магистър;
- Предишен опит на подобна позиция;
- Познания и опит в работата с хроматографски системи (газова и течна хроматография);
- Познания и опит в работата със стандартна лабораторна техника;
- Познаване изискванията на GMP процедурите;
- Инициативност;
- Аналитично мислене;
- Познания по английски език (за работа с документи);
- Компютърна грамотност на ниво MS Office;
- Умения за работа със стандартна офисна техика.

Задължения и отговорности на кандидата:

- Извършва възложените му изпитвания, съгласно утвърдените методи;
- Поддържа реда в лабораторията;
- Грижи се за чистотата на лабораторната стъклария и апаратура;
- Следи за годността на химикалите и консумативите;
- Обработва записите от изпитванията;
- Попълва формуляри и дневници от Системата по качество;
- Оказва съдействие на Ръководител сектора.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5603755