Химик-аналитик

GE Pharmaceuticals опакова лекарствени продукти за хуманната медицина. Качеството, отговорността и професионализма са на първо място, а работата на служителите допринася за възстановяване и поддържане здравето на хората. В момента GE Pharmaceuticals търси да назначи:

Химик-аналитик
Месторабота: гр. Ботевград

Каква е ролята на позицията?
Химичната лаборатория е важна част от отдела за Контрол на качеството във фармацевтичната индустрия. В нея се извършват анализи за съответствие на качеството на лекарствените продукти, първичните и вторични опаковъчни материали, входящи суровини и готови лекарствени продукти. Валидират се методи и процедури, изготвят се протоколи от анализи и други документи. Работи се на съвременни хроматографски и други апарати.

Кой е подходящ за работа в химична лаборатория?
Преди всичко хора с желание за работа и развитие в областта на аналитичната химия и лабораторна среда. Също така, трябва да сте завършили висше образование в някоя от областите - фармация, химия, биотехнология или друга подобна. Компютърната Ви грамотност включва работа с: Word, Excel, Outlook.

Със сигурност е предимство ако:
• Познавате инструменталните и химични методи за анализ;
• Имате опит с Добра Производствена Практика /ДПП/;
• Комуникирате добре на английски език – писмено и говоримо.

Какво предлагаме:
- При нас са най-добрите професионалисти, които ще ви помагат да се учите и развивате в професията;
- Комуникирате с най-големите фирми във фармацевтичната индустрия и се докосвате до научните достижения;
- Развиваме системи за възнаграждаване и стимулиране, които да оценяват приноса на служителите;
- Заедно изграждаме добър екип, постигаме целите си и непрекъснато се подобряваме.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5227305