Главен специалист по валидиране (мощност, оборудване/системи)

„Балканфарма Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Главен специалист по валидиране (мощност, оборудване/системи) в Дирекция „Осигуряване на качеството“.

Обхват на дейността:
• Организира и участва в дейностите по валидиране на мощност, оборудване/системи;
• Осигурява изпълнението на задачите, произтичащи от Стандартните оперативни процедури, свързани с валидиране на мощност, оборудване/системи;
• Изготвя Планове и Доклади за валидиране на мощност, оборудване/системи, контролира и докладва изпълнението на планираните дейности;
• Изготвя годишни програми за валидиране на мощност, оборудване/системи и потвърждаване на статуса по валидиране, координира, контролира и докладва изпълнението им;

Изисквания за заемане на позицията:
• Завършено висше образование с техническа насоченост, фармация, химия, биология или друга сходна
• Добро ниво на владеене на английски език

Компанията предлага:
• Условия за работа в съответствие с нормите на трудовото и осигурително законодателство
• Възможност за финансиране на продължаващо обучение и/или повишаване на квалификацията
• Ежегодни безплатни профилактични прегледи и възможност за възстановяване на разходи за лечение и медикаменти

Ако проявявате интерес и желаете да кандидатствате, изпратете актуална автобиография и диплома за завършено образование чрез сайта на Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5598840