Главен специалист по валидиране (мощност, оборудване/системи)

Балканфарма - Разград АД търси да назначи:

Главен специалист по валидиране (мощност, оборудване/системи)
Месторабота: гр. Разград

Основни отговорности:
- организира и участва в дейностите по валидиране на мощност, оборудване/системи;
- осигурява изпълнението на задачите, произтичащи от Стандартните оперативни процедури, свързани с валидиране на мощност, оборудване/системи;
- изготвя Планове и Доклади за валидиране на мощност, оборудване/системи, контролира и докладва изпълнението на планираните дейности;
- изготвя годишни програми за валидиране на мощност, оборудване/системи и потвърждаване на статуса по валидиране, координира, контролира и докладва изпълнението им.

Изисквания за длъжността:
• образователно-квалификационна степен – Магистър/Бакалавър;
• професионална област – техническа или фармация, химия, биология или друга сходна.

Необходими документи за кандидатстване:
• автобиография;
• копие от диплом за завършено образование;
• копие от допълнително придобити квалификации;
• актуална снимка.

Кандидатите, които проявяват интерес, могат да изпращат необходимите документи на адрес: гр.Разград 7200, “Балканфарма-Разград” АД, бул.”Априлско въстание” 68, за Човешки ресурси в срок до 25 януари 2018 година (вкл.)