Главен специалист, Покупки

Балканфарма - Разград АД търси да назначи:

Главен специалист, Покупки
Месторабота: гр. Разград

Обхват на дейността:
• Осигурява дейностите, свързани с договаряне и доставки на суровини и материали;
• Изготвя справки, отчети и анализи за заявени, договорени и доставени суровини и материали.

Изисквания за позицията:
• Образователно-квалификационна степен: Бакалавър/Магистър;
• Специалност: Икономическа, Химия, Биология;
• Опит в работата с Агенция ,, Митници‘‘.

Фирмата предлага:
• Постоянен трудов договор
• Условия за работа в съответствие с нормите на трудовото и осигурително законодателство
• Възможност за финансиране на продължаващо обучение и/или повишаване на квалификациятата
• Социална политика, включваща:
- заплащане на транспортни разходи от / до местоживеене
- помощи при сключване на граждански брак и раждане на дете
- ежегодни безплатни профилактични прегледи
- при необходимост- възстановяване на разходи за лечение или медикаменти

Необходими документи за позицията:
• Автобиография
• Копие от диплом за завършено образование
• Копие от допълнително придобити квалификации

Кандидатите, които проявяват интерес, могат да изпращат необходимите документи на адрес: гр.Разград 7200, “Балканфарма-Разград” АД, бул.”Априлско въстание” 68, за Човешки ресурси в срок до 31.05.2019 год. (важи датата на пощенското клеймо).

Интервюта ще се проведат само с кандидатите, одобрени по документи.