Главен специалист системи по качество и съответствие

Актавис - компания на Тева търси да присъедини към своя екип квалифициран и мотивиран професионалист за позицията:

Главен специалист системи по качество и съответствие
Месторабота: гр. Троян

Основни отговорности:
- Участие и контрол на дейностите по изграждане, поддържане и развитие на Системата за управление на качеството
- Отговаря за правилното изпълнение на вътрешни изисквания от структурните звена, съгласно утвърдени процедури, корпоративни и регулаторни изисквания
- Изготвя оценка на риска на извършените дейности в съответствие с регулаторни изисквания
- Извършва самоинспекции с цел потвърждаване на съответствието, изготвя доклади и участва в определянето на коригиращи и превантивни действия, контролира тяхното изпълнение
- Участва в изготвянето на досиета на фармацевтични производствени мощности, в съответствие на текущи изисквания
- Участва в дейности, свързани с програми за подобрение на качеството
- Участва в дейности по одобряване, извършване на одити и оценка на доставчици и изпълнители по договор
- Участва в дейности по системата за контрол на промените
- Изготвя и участва в изготвянето и проверката на Стандартни оперативни процедури, Партидни документации и други документи, имащи отношение към дейности по Добра Производствена Практика и други Добри практики
- Съдейства и провежда обучения за Системите по качество и съответствие
- Спазва изискванията на Добра Производствена Практика и Добра Документална практика

Основни изисквания:
- Магистър по специалностите - Фармация, Химия, Биология или Биотехнологии
- Професионален опит- 3 години във фармацевтично производство
- Предишен опит за работа с TrackWise, ще се счита за предимство
- Способност за работа в динамична среда
- Умения за спазване и изпълнение на процедури и правила
- Добри организационни, комуникативни и междуличностни умения
- Английски език - много добро владеене писмено и говоримо
- Умения за работа с МS Office пакет (Word, Excel, PowerPoint)

Компанията предлага:
- Позиция в международна фармацевтична компания, известна със своите добри практики и високи стандарти и изисквания
- Стимулиращо трудово възнаграждение и допълнителни социални придобивки
- Предизвикателна и интересна работа, свързана с придобиване на нови знания
- Специфично обучение, реални възможности за професионално развитие
- Допълнителни придобивки според политиката на компанията
- Осигурен транспорт за работещите на редовен режим (Ловеч-Троян-Ловеч)

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете Вашата автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - jobs.bg/job/5189487