Главен специалист, Добра производствена практика

Балканфарма - Разград АД търси да назначи:

Главен специалист, Добра производствена практика
Месторабота: гр. Разград

Основни отговорности:
- Осигурява изпълнението на задачите, произтичащи от стандартните оперативни процедури, свързани с обучение на персонала по ДПП;
- Организира и провежда начално и текущо обучение по основи на ДПП;
- Координира и проследява провеждането на начално и текущо обучение по ДПП в зависимост от заеманата длъжност;
- Изготвя Програми по осигуряване на качеството за обучение на персонала по ДПП.

Изисквания за длъжността:
• Образователно-квалификационна степен – Магистър/Бакалавър.
• Професионална област – Химия, биология или друга сходна.

Необходими документи за позициите:
• Автобиография
• Копие от диплом за завършено образование
• Копие от допълнително придобити квалификации

Кандидатите, които проявяват интерес, могат да изпращат необходимите документи на адрес: гр.Разград 7200, “Балканфарма-Разград” АД, бул.”Априлско въстание” 68, за Човешки ресурси в срок до 28 февруари 2019 год.