Главен специалист "Регионална лаборатория Смолян"

Изпълнителна агенция по околната среда обявява конкурс за длъжността:

Главен специалист "Регионална лаборатория Смолян"

Основни задължения и отговорности:

- вземане на извадки от води;
- провеждане на физикохимични изпитвания на извадки от води;
- валидиране, верифициране на методи за изпитване и методи за вътрешно калибриране.

Изисквания:
- минимална степен на завършено образование: средно образование, по-висока степен е предимство;
- минимален професионален опит: 2 години професионален опит в лаборатория;
- предпочитана специалност, по която е придобито образованието: химия, химични технологии, биотехнологии;
- допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: умения за работа с апаратура, компютърна грамотност - Microsoft Office, Internet;
- ползване на английски език;
- работа в екип;
- отговорност към възложените задачи.

Условия на работа:
- Трудов договор, съгласно действащото законодателство;
- Петдневна работна седмица от понеделник до петък;
- Работно време: от 9.00ч до 17.30 ч.

Очакваме Вашите документи за кандидатстване /професионална автобиография с актуална снимка, диплома и документи доказващи професионален опит/ и телефонен номер за обратна връзка.
https://www.jobs.bg/job/4566774