Фармацевт, квалифицирано лице за ветеринарно медицински продукти

„НЛТ“ ЕООД е предприемаческа фирма, основана от предприемачи с дългогодишен опит в международната онлайн търговия, с изградени десетки проекти на пазари като САЩ, Великобритания, Австрия, Германия, Италия, Франция и Испания.

За следващите си проекти, фирмата търси да назначи фармацевт за ветеринарно медицински продукти.
Месторабота: гр. София

Изисквания за заемане на длъжността:
Висше образование, което задължително трябва да включва следните основни учебни дисциплини: експериментална физика, обща и неорганична химия, органична химия, аналитична химия, фармацевтична химия, включваща анализ на лекарствени продукти, обща и приложна биохимия (медицинска), физиология, микробиология, фармакология, фармацевтична технология, токсикология и фармакогнозия.

Кандидатът трябва да е с придобит практически опит при лицензиран фармацевтичен производител. Опитът трябва да е свързан с качествен анализ на лекарствени продукти, количествен анализ на активни субстанции и други анализи, необходими за осигуряване на качеството на продуктите.

Основни задължения и отговорности:

• издава необходимите сертификати съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност;
• извършва качествен и количествен анализ на активните съставки на ВМП;
• води дневник, съгласно изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове.

Фирмата предлага:
• трудов договор при гъвкаво работно време;
• работа по иновативни международни проекти;
• добро възнаграждение.

При интерес към позицията, изпратете автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4121144