Експерт - химик

Институт по зеленчуковки култури "Марица" - Пловдив търси да назначи:

Експерт - химик
Месторабота: Пловдив

Основни длъжностни задължения:
- Експериментална работа, залагане и извеждане на опити в лаборатория и в оранжерия, осигуряване на техническа помощ на академичния изследовател по изпълнение на научноизследователската дейност.

Изисквания към кандидатите:
- Образование: Висше - Химик

ИЗК „Марица” предлага:
- Постоянна трудова заетост (трудов договор) с основна месечна заплата: 740 - 790 лв.
- Работно време – 8 часа (от 7.30 ч. до 16.00 ч.).

Адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе № 32
За контакти: доц.д-р Ив. Тринговска - 0878 465419 и тел. 032 952296

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6002613