Експерт Валидиране

Ветпром е водещ производител в България, с дългогодишен опит в производството на хуманни и ветеринарни медикаменти. Продуктовото портфолио на Ветпром включва разрешени за употреба и представени на пазара повече от 100 лекарствени продукти за и хуманна и ветеринарна употреба, козметични продукти и хранителни добавки, както и 44 запазени собствени търговски марки. Дружеството притежава сертификат за Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 и сертификат за Добра производствена практика (GMP).

Ветпром търси да назначи на постоянна заетост "Експерт Валидиране "
Месторабота: гр. Радомир

Основни отговорности:
- Реализира стратегията и определя методологията за провеждане на изследвания за валидиране на процеси, квалификация на оборудване и изготвяне на документация относно валидиране на почистване.
- Изготвя документи, извършва и оценява резултати от изследвания за валидиране на процеси, квалификация на оборудване и валидиране на процеси на почистване.
- Извършва дейности по валидиране на процеси, квалификация на оборудване и валидиране на процеси на почистване в съответствие с изисквнията на фирмата за валидиране, квалификация и поддържане на валидационния статус.
- Участва в дейности по валидиране/квалификация в съответствие с изискванията на GMP.
- Изготвя или участва в изготвянето и проверката на стандартни оперативни процедури и формати свързани с дейностите по валидиране/квалификация.
- Участва в екипите по разработване, трансфер и валидиране на процеси, квалификация на оборудване и валидиране на процеси на почистване.
- Изготвя доклади за валидиране/квалификация и извършва статистически анализ на получените резултати.
- Участва в планирани и непланирани самоинспекции.
- Въвежда и прилага научно обосновани методи за анализ и оценка на риска относно валидиране/квалификация.
- Участва в дейности, свързани с програмите за подобряване на качеството на продуктите, произвеждани в компанията.

Изисквания към кандидатите:
- Образование – Магистър по фармация, химия, инженерна специалност или друга подходяща
- Познания за Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за ветеринарно-медицинската дейност,регулаторните изисквания за производство на лекарства и ветеринарно – медицински продукти в Република България, Европейските и други международни стандарти за Добра производствена практика
- Минимум 2 години професионален стаж на същата позиция в една от трите области -валидиране на процеси, квалификция на оборудване или валидиране на процеси на почистване.
- Много добри умения за работа с MS Office
- Английски език – много добро владеене писмено и говоримо

Умения и компетентности:
- Ориентираност към постигане на резултати
- Комуникативност, лоялност, коректност
- Инициативност и способност за предлагане на решения
- Стремеж към постоянно учене и развитие

Компанията осигурява:
- Работа в една от водещите фармацевтични компании
- Въвеждащо и съпътстващи обучения
- Мотивиращо възнаграждение
- Осигуряване/заплащане на транспорт за живеещите извън гр. Радомир

Крайният срок за кандидатстване е 11-и август 2020 г.

Aко позицията представлява интерес за вас и отговаряте на посочените по-горе изисквания, изпратете aктуална автобиография на e-mail: office@vpharma.bg

Тел. за връзка: +359 77 782 493