ЕКСПЕРТ РЕГИСТРАЦИИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Отдел "Регистрация" на Чайкафарма висококачествените лекарства АД търси да назначи:

ЕКСПЕРТ РЕГИСТРАЦИИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
Месторабота: гр. София

Изисквания за заемане на длъжността:
- Завършено висше образование: фармацевт, химик или биолог
- ОТЛИЧНО ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК;
- Стаж в областта на Регистрация на лекарствени продукти минимум 1 година.

Описание:
- Изготвя и оценява документация за регистрация на лекарствени продукти по национални и международни процедури;
- Проучва, познава и анализира нормативната уредба в областта на лекарствените продукти, включително приложимите актове на ЕС;
- Поддържа издадените на Дружеството разрешения за употреба на лекарствените продукти и подава промени по обстоятелствата, вписани в тях.

Компанията предлага:
- Работа в динамична среда;
- Възможности за професионално развитие;
- Много добро и мотивирано заплащане.

ПОЗИЦИЯТА Е НА ТРУДОВ ДОГОВОР, НА ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН!

Ако търсите възможност за професионално развитие в голяма компания с отлични условия на труд, ако сте комуникативни и творчески личности и имате готовност за динамична работа, изпратете актуални автобиография, мотивационно писмо, диплома и снимка на e-mail: jobs@tchaikapharma.com