ЕКСПЕРТ в отдел „Развитие, внедряване и контрол на качеството“

“Оргахим“ АД е една от най-големите и най-добре оборудвани химически компании в Югоизточна Европа с дългогодишна история в производството на бои, мазилки, лакове и смоли. Продуктите на дружеството намират широко приложение във всички отрасли на икономиката.

Във връзка с разширяване на развойно-внедрителската дейност на синтетитични смоли (алкидни, полиестерни, акрилатни), фирмата търси да назначи подходящ кандидат на длъжността:

ЕКСПЕРТ в отдел „Развитие, внедряване и контрол на качеството“
Месторабота: гр. Русе

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

· Изготвя информационни листи за безопасност на синтетични смоли (МSDS/SDS) с помощта на специализиран софтуер в съответствие с регламента за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH регламент);
· Подготвя етикети съобразно системата за класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси (CLP регулация);
· Познава и прилага ефективно в работата си разпоредбите за превоз на опасни товари (ADR регулация);
· Подготвя технически документи на база утвърдените ISO стандарти и ги предоставя за одобрение от страна на Мениджър „Развитие, внедряване и контрол на качеството“;
· Следи законовите и нормативни изисквания на Европейския Съюз.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

· Висше химическо образование, степен Бакалавър/Магистър;
· Владеене на технически английски език минимум на работно ниво;
· Умения за работа с Excel таблици;
· Сертификати по ISO стандарти и регламенти на ЕС се считат за сериозно предимство.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

· Мотивиращо възнаграждение с увеличение след 6тия месец;
· Изплащане на трудовото възнаграждение на 1во число на месеца, следващ отработения;
· Солиден пакет от социални придобивки – ваучери за храна, ваучери за подарък, карта спорт, карта за гориво с отстъпки, допълнително медицинско осигуряване, компоративни сим карти за лично ползване, безплатна противогрипна ваксинация и др.;
· Работа на редовна смяна при много добри условия на труд;
· Фирмено работно облекло и предпазни средства;
· Възможност за фирмено обучение, последващи квалификации и кариерно развитие.

При интерес към това предложение, изпратете актуална автобиография и препоръки (ако имате такива) на e-mail: work@sopharma.bg