Експерт-химик

ИЗК Марица - Пловдив търси да назначи:

Експерт-химик
Месторабота: гр. Пловдив

Основни длъжностни задължения:
- експериментална работа;
- залагане и извеждане на опити в лаборатория;
- осигуряване на техническа помощ на академичния изследовател по изпълнение на научноизследователската дейност за създаването на нови сортове зеленчукови култури с добри вкусови качества.

Изисквания към кандидатите:
Образование: Висше - Химик

ИЗК „Марица” предлага:
- постоянна трудова заетост (трудов договор) с основна месечна заплата – 510 лв.;
- пълно работна време – 8 часа (от 7.30 ч. до 16.00 ч.).

Адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе № 32
За контакти: проф.д-р Галина Певичарова, тел. 032 951227 - Централа.