Експерт ДПП

Европа Консулт ЕООД е агенция, специализирана в подбора на висококвалифициран персонал и headhunting в секторите – Фармация и Медицина.
Агенцията е създадена през 2003 г., като работи на българския и европейския пазар на труда. Ние вярваме, че човешкият капитал е основата на всяка успешна компания, а ние сме тези, които сме доказали, че можем да го осигурим.

За наш клиент, водещ производител на медикамент у нас, търсим служител за позицията:

Експерт ДПП(добри производствени практики)
Месторабота: гр. София
Заплата: от 3000 до 3500 лв. (Бруто)

Основни задължения и отговорности:
- поддържа ефективна система за осигуряване на качеството в пълно съответствие с ДПП и ДЛП;
- осигурява актуална програма и извършва обучение на персонала по ДПП;
- осигурява и контролира процесите по валидиране и ре-валидиране на оборудването и технологиите, които се използват при производството на лекарствени продукти;
- изготвя и съгласува стандартни оперативни процедури и партидна документация;
- изцяло отговаря за подготовката и успешно извършване на вътрешни и външни одити, и финализиране на CAPA доклади;
- отговаря за документацията, прегледа и контрола на дейностите по ДПП: производствени партиди; спецификации и методи за изпитване.

Изисквания:
- висше образование - медицина, фармация, биологично, химия;
- опит на същата или сходна позиция - мин. 1 година;
- много добро владеене на английски/руски език;
- добри презентационни умения.

Ако смятате, че Вие сте служителят, когото търсим и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Вашата автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4181788

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ЕВРОПА КОНСУЛТ ЕООД /регистрирана за извършване на посредническа дейност в България (лиценз №1801 от 19.11.2014г.) и чужбина (лиценз №1802 от 19.11.2014г.)