Среща с Piotr Gołkiewicz, представител на REAXYS

На 6 март 2018 г. (14-16ч.) в Заседателната зала на Факултета по химия и фармация ще се състои среща с Piotr Gołkiewicz, представител на REAXYS за югоизточна Европа.
По време на срещата ще бъдат онагледени възможностите на платформата за търсене на научна информация за органични и неорганични съединения и материали, реакции, биологична активност, цитати и патенти.

Поканени са всички заинтересовани колеги.

Очакваме Ви!

*За периода 1-30 март е осигурен свободен достъп до REAXYS в рамките на Университетската компютърна мрежа (https://new.reaxys.com/).